Liity jäseneksi!

Yhdistyksen jäsenyys on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Jäsenmaksut kerätään yleensä helmi-maaliskuussa vuoden ensimmäisen jäsenkirjeen yhteydessä.

Jos haluat liittyä jäseneksi:

  1. Lähetä yhteystietosi yhdistyksen sihteerille (sihteeri (at) informaatiotutkimus.fi) ja kerro halukkuudestasi liittyä jäseneksi
  2. Maksa jäsenmaksu (25 e / 10 e perus- ja jatko-opiskelijat) yhdistyksen tilille FI4780001401430310 (Danske Bank) ja kirjoita viestikenttään yhteystietosi (sähköposti- ja postiosoite) jäsenkirjeiden postittamista ja muuta viestintää varten.

Jos haluat osoitteesi muuttuu:

Ilmoita uusi osoitteesi yhdistyksen sihteerille (sihteeri (at) informaatiotutkimus.fi).

Tietosuoja:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) astui vuomaan 25.5.2018 kaikissa EU-maissa. Sen tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ja varmista, että henkilötietoja käytetään asianmukaisesti. Informaatiotutkimuksen yhdistys on tarkistanut henkilötietojen käsitelyyn liittyviä prosesseja varmistaakseen, että tietosuoja-asetuksen vaatimuksen täyttyvät.


Yhdistykset ovat velvollisia pitämään luetteloa, johon merkitään jäsenen nimi ja kotikunta. Myös ITY ry ylläpitää jäsenluetteloa, johon kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus tutustua. Näiden tietojen lisäksi keräämme jäsenistön posti- ja sähköpostiosoitetietoja laskutusta ja viestintää varten. Tiedot kerätään aina henkilöiltä itseltään ja vältämme tarpeettomien henkilötietojen keräämistä. Tietoja luovutetaan vain lain sitä velvoittaessa.


Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa omat tietonsa ja myös pyytää poistamaan itseään koskevia tietoja rekisteristä. Pyydämme jäseniä ilmoittamaan mahdolliset muutokset osoitetiedoissa, jotta rekisteri pysyy ajantasaisena.


Jos haluat lisätietoa  oikeuksistasi ja siitä, kuinka keräämme henkilötietoja, voit ottaa yhteyttä: sihteeri (at) informaatiotutkimus.fi

Tulostusversio
Powered by CMSimple & Silk-icons | Download modified code