Informaatiotutkimus-lehti

Informaatiotutkimus (vuoteen 1995 Kirjastotiede ja informatiikka) on Informaatiotutkimuksen yhdistyksen kustantama tieteellinen aikakausjulkaisu, joka on ilmestynyt vuodesta 1981 lähtien. Lehti julkaisee tieteenalaansa ja siihen läheisesti liittyvien tieteenalojen kirjoituksia kuten artikkeleita, katsauksia, kirjallisuusesittelyitä- ja arviointeja, tiivistelmiä opinnäytteistä ym. Informaatiotutkimus on alan ainoa suomalainen vertaistarkastettu tieteellinen aikakausjulkaisu.


Vuodesta 2008 lähtien Informaatiotutkimus ilmestyy sekä avoimena verkkojulkaisuna että painettuna vuosikirjana. Lehden koko aineisto vuodesta 1981 lähtien on avoimesti saatavissa verkkojulkaisussa. Verkkojulkaisuun >>>


ISSN 1797-9129 (Verkkojulkaisu)

ISSN 1797-9137 (Painettu julkaisu)


Toimitus

Toimituskunta

Tulostusversio
Powered by CMSimple & Silk-icons | Download modified code