Informaatiotutkimuksen päivät 2010


Yhdistys järjesti Informaatiotutkimuksen päivät 21. -22. lokakuuta 2010 Tampereella.
Päivillä kuultiin ja keskusteltiin vilkkaasti yhteensä 49 esityksestä. Päiville osallistui kaikkiaan 161 henkilöä.

Ohjelma (11.10.2010 PDF)
Esitysten abstraktit Informaatiotutkimus -lehdessä

Työryhmät


Tieteellinen kommunikaatio ja bibliometriset menetelmät
Historiallista ja futurologista kirjasto- ja informaatiotutkimusta
Miten rakennetaan Kirjasto 2.0?
Terveys, informaatio ja tieto - Mitä Missä Milloin 2010
Tiedon järjestäminen sekä semanttinen web ja ontologiat kirjastojen kannalta
Dokumentointi ja dokumentoidun tiedon käyttö ihmistyössä (esimerkiksi kasvatus, sosiaalityö ja terveydenhuolto)
Muistin rakentaminen. Tiedon hallinta ja säilyttäminen muisti-instituutioissa ja organisaatiokontekstissa
Oppiminen ja tiedonhankinta
Lukutaitojen opetus- ja ohjauskäytännöt yleisissä kirjastoissa
Tiedonhaun tutkimusryhmä FIRE

Informaatiotutkimuksen päivät 2010
21. - 22. lokakuuta 2010 Tampereella
www.informaatiotutkimus.fi

Tulostusversio
Powered by CMSimple & Silk-icons | Download modified code