Vuosikerrat

Informaatiotutkimus julkaistaan avoimena verkkolehtenä ja vuosikirjana vuoden 2008 alusta.

Koko aineisto 1981 lähtien on saatavilla avoimena verkkojulkaisuna. Verkkolehteen >>>


Vuosien 2002-2007 aineisto on käytettävissä myös  Elektra-tietokannassa


Informaatiotutkimus-lehden viitteet ja linkit kokonaisiin artikkeleihin indeksoidaan Arto-tietokantaan.


ISSN 1797-9129 (Verkkojulkaisu)

ISSN 1797-9137 (Painettu julkaisu)
Tulostusversio
Powered by CMSimple & Silk-icons | Download modified code