Ajankohtaista

Mukana tiedelehtien kiertueella

ITY oli mukana Kotimaisten tiedelehtien kiertueella ja toimi myös yhtenä kiertueen suunnittelutahona, edustajanaan Heidi Enwald. Kiertue toteutettiin keväällä 2019 ja se kohdistui yliopisto- ja ammattikorkeakoulupaikkakunnille. Kiertueen tarkoituksena oli levittää tietoutta kotimaisista tiedeseuroista ja –yhdistyksistä sekä niiden julkaisemista (avoimesti saatavilla olevista) tiedelehdistä niin opiskelijoille, opettajille kuin myös muulle oppilaitosten henkilökunnalle. Kiertue sai tukea Tiedekustantajien liitolta.

Suomen tiedekustantajien liitolta rahoitusta avoimen vertaisarvioinnin selvitykseen

Suomen tiedekustantajien liitto rahoitti Informaatiotutkimuksen yhdistyksen (ITY ry) ja Kulttuurintutkimuksen seuran hanketta, jossa selvitettiin avointa vertaisarviointia Suomessa. Selvityksen teki tutkija Riitta Jytilä keväällä 2018.


Tiedejulkaisuissa vertaisarviointi toteutuu tavallisesti tuplasokkona. Toisin sanoen vertaisarvioijat eivät tiedä, kenen tekstiä he puntaroivat, ja kirjoittaja puolestaan ei tiedä, ketkä hänen tekstiänsä arvioivat. Tavallisesti myös vertaisten lausunnot jäävät tiedejulkaisijan haltuun, niitä ei julkaista. Avoimessa vertaisarvioinnissa prosessi avataan joko osittain tai kokonaan. Esimerkiksi lausunnot voidaan julkaista samaan aikaan kuin itse teksti, ja arvioijien nimet voivat joko olla näkyvillä tai lausunnot julkaistaan anonyymisti. Joissain kansainvälisissä julkaisuissa arviointiin voi osallistua kuka tahansa perinteisen kahden tai kolmen valikoidun arvioijan sijasta. Myös muita avoimuuden tapoja ja asteita on.


Vertaisarviointi on pitkälti ollut asiantuntijoiden piiloon jäävää työtä. Kun nimet julkaistaan, työ tulee näkyväksi ja sen arvostus lisääntyy. Myös tutkimuksen läpinäkyvyys lisääntyy avoimen vertaisarvioinnin myötä. Kattavaa ymmärrystä siitä, miten prosessin osittainen tai täysi avoimuus vaikuttaa itse tutkimuksen kentällä, ei kuitenkaan ole olemassa. Avoimiin arviointikäytäntöihin liittyy myös pulmia, minkä takia niitä on syytä tarkastella kriittisesti.


ITY ry:n ja Kulttuurintutkimuksen seuran yhteisen hankkeen tavoitteena oli saada tietoa avoimeen vertaisarviointiin liittyvistä asenteista ja suunnitelmista suomalaisen tiedejulkaisemisen kentällä, lisätä kentän ymmärrystä teemasta ja laatia lehdille konkreettisia malleja avoimeen vertaisarviointiin. Selvityksen kohderyhmiä olivat suomalaisten tieteellisten lehtien ja kirjankustantajien toimituskunnat, kirjoittajat ja vertaisarvioijat.


Lisätietoja antaa Mikael Laakso (mikael.laakso (at) hanken.fi, +358 509100864), joka vastasi hankkeen käytännön toteutuksesta. Selvityksen ideoivat ja rahoituksen sille hankki työryhmä, johon kuuluivat Mikael Laakson (yliopistonlehtori, Hanken, Informaatiotiede) lisäksi Susanna Nykyri (johtava tietoasiantuntija, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto, julkaisemisen ja tutkimuksen tuki; Informaatiotutkimuksen päätoimittaja) ja Riitta Koikkalainen (tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto, avoin tiede ja julkaiseminen; Kulttuurintutkimuksen päätoimittaja).


Tulostusversio
Powered by CMSimple & Silk-icons | Download modified code